Błogosławieństwo papieża dla filmu!

To był niezwykły moment. 18 lutego. Środek dnia. Papież Franciszek podczas Audiencji Generalnej podszedł do naszej ekipy i zainteresował się plakatem, który trzymaliśmy. Ks. Grzegorz Sikorski FDP powiedział wówczas: „Ojcze święty, jesteśmy częścią zespołu realizującego film o św. Alojzym Orione. Papież Pius X powiedział do Alojzego Orione: Twoja Patagonia jest tu w Rzymie, za murami św. Jana na Lateranie. Mówił to o dzisiejszej Parafii Ognisanti, gdzie Ojciec Święty przybędzie 7 marca. Proszę o błogosławieństwo dla całej ekipy realizującej ten film”. I stało się. Otrzymaliśmy błogosławieństwo papieża! Przy tej okazji przypominamy mocne wezwanie do środowiska oriońskiego, które Franciszek wystosował jeszcze przed wyborem na papieża.

„Macie iść z charyzmatem waszego Założyciela do peryferii egzystencji ludzkiej, tam gdzie egzystencja ludzi jest materiałem na odrzut. Wiecie, że żyjecie w tym zeświecczałym systemie, pogańskim: są tam tacy, którzy mieszczą się w systemie i tacy, którzy się w nim nie mieszczą; ci którzy się w nim nie mieszczą, są do odrzutu. To są granice egzystencji ludzkiej. I tam macie iść wy.
Nie z tymi zadowolonymi, z osobami dobrze urządzonymi, z tymi, którym nic nie brakuje. Nie, do granic egzystencji. Spodobało mi się bardzo, gdy pewna siostra z waszego Zgromadzenia nalegała, aby postulantki, zanim wstąpią do nowicjatu, spędziły pewien dłuższy okres czasu w Kottolengo. To tam spotyka się najkonkretniejszą granicę egzystencji według waszego charyzmatu. To oznacza, tracić czas, od chwili gdy ktoś nie może dać ci żadnego wynagrodzenia, ze względu na opóźnienie umysłowe, ze względu na chorobę, nawet terminalną; tracić czas, spożytkować ten czas razem z nimi, ponieważ oni są ciałem Jezusa.

(…) To co wy robicie, na przykład w Kottolengach, nie jest dla nich materiałem na informację; to co robicie dla dzieci z ulicy, nie jest na informacje; to nie jest interesujące dla świata, bo to jest materiał do odrzutu. To są granice egzystencji. Dajcie się poprowadzić Dobremu Pasterzowi, w kierunku tej granicy egzystencji, aby wyrazić miłość i caritas – miłość czynną.

(…) Środowiskiem, w którym wy macie pracować jest ulica. Bóg chce, abyście byli „ludźmi z ulicy”, na ulicy.

Całość przesłania kardynała Bergoglio znajdziesz na stronie ORIONE.PL.