Centrum logistyczne – ŁAŹNIEW

Centrum Logistyczne w Łaźniewie będzie stanowić zaplecze magazynowe dla dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych, odzieży oraz chemii gospodarczej w pierwszej kolejności dla rodzin wielodzietnych.

Projekt Centrum przewiduje stworzenie przestrzeni magazynowej dla produktów wymagających specyficznych sposobów przechowywania, zarówno pod względem poziomu temperatur jak i wilgotności. W projekcie znalazły się zatem także komory chłodnicze i mroźnicze oraz specjalne strefy załadowcze. Efektywny systemem wysokiego składowania oraz rampa przygotowana do obsługi TIR-ów o zróżnicowanych parametrach pozwolą ekonomicznie zarządzać towarem, utrzymując przy tym odpowiednie zapasy magazynowe.

Projekt Centrum przewiduje stworzenie przestrzeni magazynowej dla produktów wymagających specyficznych sposobów przechowywania, zarówno pod względem poziomu temperatur jak i wilgotności

Do współpracy zapraszamy producentów i dystrybutorów w/w produktów, którzy widząc z jakimi trudnościami borykają się współczesne rodziny, chcieliby regularnie wspierać je poprzez przekazywanie darów lub/i finansowanie dystrybucji.
Wielu przedsiębiorców daje wyraz swojej trosce o środowiska rodzinne, lecz nie zawsze mają oni sposobność, by móc pomagać kompleksowo i na szerszą skalę. Centrum Logistyczne, dzięki odpowiedniej infrastrukturze będzie stanowiło odpowiednie zaplecze dla działań masowych i długofalowych. Istotą pomocy nie jest tylko jednorazowe wsparcie, lecz budowanie trwałego fundamentu, który pozwoli rodzinom zagrożonym ubóstwem podnieść standard życia i przetrwać najtrudniejsze okresy życia.

Istotą pomocy nie jest tylko jednorazowe wsparcie, lecz budowanie trwałego fundamentu, który pozwoli rodzinom zagrożonym ubóstwem podnieść standard życia i przetrwać najtrudniejsze okresy życia.

Siatka kontaktów oraz inne projekty rozwijane przez Fundację Iskra Bożej Opatrzności pozwolą stworzyć spójny i wielopoziomowy system wsparcia rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnościach materialnych, jak i duchowych. Co więcej – chcemy dać impuls do stworzenia silnego ośrodka opinii, które stanie się wyraźnym znakiem dającym świadectwo piękna rodziny wielodzietnej w jej pełnym wymiarze.


Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację wybranego projektu Fundacji bądź jej celów statutowych.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta:  02 1600 1462 1834 4133 4000 0001