CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to sposób prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, który uwzględnia dobro i dba o rozwój społeczności, wśród których funkcjonuje. Działania CSR sprzyjają zwiększeniu lojalności klientów przedsiębiorstwa, poprawiają relację ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszą poziom kultury organizacyjnej firmy oraz kształtują pozytywny wizerunku firmy.

W ramach CSR Fundacja Iskra Bożej Opatrzności współpracuje z różnego rodzaju przedsiębiorstwami – zarówno małymi, rodzinnymi firmami jak i korporacjami. Jesteśmy na otwarci na wdrożenie dedykowanych projektów CSR dla różnorodnych grup: rodzin, dzieci, młodzieży, misji zagranicznych, niepełnosprawnych, pensjonariuszy hospicjów i domów dla bezdomnych.