Wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Celem jest aktywizowanie społeczeństwa, poprzez stworzenie możliwości pożytecznego działania. Każdy może zgłosić się do wolontariatu – ważne jest jednak, aby wybrał optymalną dla siebie formę wolontariatu, biorąc pod uwagę ilość wolnego czasu, swoje predyspozycje oraz zainteresowania.

Zróżnicowanie działań naszej fundacji zwiększa możliwość znalezienia wolontariatu odpowiedniego dla siebie. Wokół fundacji skupiają się różni ludzie – osoby młode i starsze, studenci, rodzice, a także z orzeczeniem o niepełnosprawności, ludzie różnych profesji i zainteresowań. To co łączy nas wszystkich to chęć pomocy drugiemu człowiekowi – to jak to realizujemy zależy już od naszych indywidualnych predyspozycji, doświadczeń i umiejętności. Skupiamy więc osoby, które chcą pomagać ludziom niepełnosprawnym, osoby zaangażowane w problemy rodzin wielodzietnych oraz tych, którym leży na sercu resocjalizacja trudnej młodzieży.

Wolontariusze po 30 dniach współpracy z Fundacją, na podstawie decyzji Koordynatora Wolontariatu, podpisują porozumienie współpracy. Wolontariusze poniżej 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia dokumentu – Zgody rodziców na współpracę z Fundacją.


Brańszczyk STORY – Drabina Jakubowa

Turnusy Rekolekcyjno-Wczasowe w Brańszczyku to miejsce uzdrowień z braku akceptacji siebie samego i obojętności. To miejsce, gdzie Chrystus daje się po prostu dotykać. Jeżeli chcesz zasmakować radości życia, przyjedź do Brańszczyka jako wolontariusz. Nigdy tego nie zapomnisz.
Pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie wolontariuszy jest darmowe, tzn. pokrywają je organizatorzy turnusów. Jedyne koszty po stronie wolontariuszy związane są z przyjazdem do Brańszczyka.

Więcej informacji o wolontariacie w Brańszczyku znajdziesz tutaj: DRABINA JAKUBA – BRAŃSZCZYK STORY


Wolontariat w Centrum Wsparcia Rodziny

Obecnie jesteśmy w trakcie remontu pomieszczeń dla nowopowstającego Centrum Wsparcia Rodziny, miejsca – które mamy nadzieję – stanie się małym zakątkiem wielkiej radości „bycia razem”.

CZYTAJ WIĘCEJ o Centrum Wsparcia Rodziny


Zespół Fundacji / Pogotowie wolontariuszy

Nasza Fundacja cały czas się rozwija i potrzebuje pomocy specjalistów, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli posiadasz tzw. lekkie pióro, łatwość nawiązywania kontaktów, znasz się na grafice, organizowałeś koncerty i animacje dla dzieci lub masz inne umiejętności, które wzmocnią nasz zespół, zapraszamy Cię do współpracy!
Potrzebujemy także waszego wsparcia przy bieżących akcjach Fundacji: promowanie poprzez mailing do znajomych, rozwieszanie plakatów, organizacja wyjazdów pielgrzymkowych dla podopiecznych oraz rodzin wielodzietnych itp.