Kontakt

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4902 1302 4460

NIP: 7010380255
REGON: 146670871-00028
KRS: 0000462127

biuro@fibo.org.pl
+ 48 535-117-713