Kontakt

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta: PL 02 1600 1462 1834 4133 4000 0001

NIP: 7010380255
REGON: 146670871-00028
KRS: 0000462127

biuro@fibo.org.pl
+ 48 22 622 56 78