NOWY ROK ZAJĘĆ Z CERAMIKI

Rozpoczynamy nowy cykl zajęć z ceramiki. Przygotowałyśmy gipsowe formy do odciskania lub wyklejania płaskorzeźb.

Są to, między innymi, krzyżyk z pasyjką  (wzór zdjęty z dziewiętnastowiecznego metalowego oryginału), płaskorzeźba według renesansowego ołtarza „Andrei della Robbia” przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem, okrągła plakietka z orzełkiem zdjęta z pamiątkowego medalu Polonii kanadyjskiej i ryngraf z Matką Bożą Częstochowską zdjęty z dziewiętnastowiecznego oryginału.

Mamy nadzieję, że dzięki tym pięknym gotowym formom chłopcy dostrzegą nowe możliwości pracy z gliną i, chociaż niewprawieni w rzeźbienie, będą potrafili wykonać realistyczne płaskorzeźby, skupiając się na opracowaniu odpowiedniej kolorystyki i wykończenia dla swoich projektów.