Rada i Zarząd

Rada Fundacji:
Br. Smętek Zbigniew − Członek Rady Nadzorczej
Ks. Czupryński Dariusz − Członek Rady Nadzorczej
Ks. Wita Antoni − Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Fundacji:
Ks. Sikorski Grzegorz − Prezes Zarządu Fundacji
Walczak Andrzej − Wiceprezes Zarządu Fundacji