Przekazaliśmy wózki inwalidzkie dla ZOL w Łaźniewie

Milo nam poinformować, że pierwszych 6 wózków inwalidzkich Fundacji Iskra Bożej Opatrzności znalazło już swoich odbiorców.

Przekazaliśmy je do najbardziej potrzebujących osób przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Księży Orionistów im. Ks. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w Łaźniewie. ZOL od lat opiekuje się osobami bezdomnymi i najuboższymi, wykluczonymi ze społeczeństwa nie tylko ze względów materialnych ale również zdrowotnych. Ośrodek oferuje pomoc medyczną około 90. Pacjentów.

Wózki z Holandii

Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych wolontariuszy i fundacji z Holandii dotarł do nas pierwszy transport darów. Wśród nich znalazły się przede wszystkim: łóżeczka dla niemowląt, solidne łóżka sprężynowe i materace, meble do żłóbków, ubrania a przede wszystkim 40 wózków inwalidzkich oraz elektryczne pojazdy dla seniorów. W rozładunku darów pomogli podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie. Dziękujemy!