Przekazaliśmy wózki inwalidzkie dla ZOL w Łaźniewie

Milo nam poinformować, że pierwszych 6 wózków inwalidzkich Fundacji Iskra Bożej Opatrzności znalazło już swoich odbiorców.

Przekazaliśmy je do najbardziej potrzebujących osób przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Księży Orionistów im. Ks. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w Łaźniewie. ZOL od lat opiekuje się osobami bezdomnymi i najuboższymi, wykluczonymi ze społeczeństwa nie tylko ze względów materialnych ale również zdrowotnych. Ośrodek oferuje pomoc medyczną około 90. Pacjentów.

Wózki z Holandii

Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych wolontariuszy i fundacji z Holandii dotarł do nas pierwszy transport darów. Wśród nich znalazły się przede wszystkim: łóżeczka dla niemowląt, solidne łóżka sprężynowe i materace, meble do żłóbków, ubrania a przede wszystkim 40 wózków inwalidzkich oraz elektryczne pojazdy dla seniorów. W rozładunku darów pomogli podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie. Dziękujemy!

Ruszył remont Pracowni Ceramiki Artystycznej

Trwają prace nad nową pracownią Ceramiki Artystycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie przy ul. Barskiej 4.

Ośrodek jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności od 1939 roku z przerwą w latach 1953-1990. Po powrocie pod zarząd Zgromadzenia głównym celem Ośrodka stała się opieka wychowawcza nad małoletnimi chłopcami z najbiedniejszych rodzin z całej Polski. Wychowankowie Ośrodka to chłopcy w wieku 14-18 lat, często pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Szuka się więc dla nich klimatu rodzinnego z wieloma wartościami ludzkimi: szczerości, godności i wzajemnego szacunku w życiu codziennym. Jednym z narzędzi służącym temu celowi mają być zajęcia w Pracowni Ceramiki Artystycznej. Program zajęć przewiduje pobudzenie i rozwój inwencji twórczych w procesie indywidualnym dostosowanym do możliwości poszczególnych osób.

Jednym z celów pracowni ma być również współpraca w środowisku lokalnym poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwój ich zainteresowań i kreatywności oraz integracja rodziców.
Innymi korzyściami tego projektu będzie nauczenie podstaw zawodu rzemieślnika ceramiki artystycznej umożliwiające w przyszłości rozwinięcie własnej działalności.

TUTAJ znajdziesz opis całego projektu