Post 40h w intencji bezdomnych

„Nie to jest największym nieszczęściem człowieka, że cierpi głód, że nie umie pisać, że nie ma pracy. Najgorsze to wiedzieć, że inni mają cię za nic, że nie chcą dostrzec twojego cierpienia. […] Największe nieszczęście skrajnego ubóstwa, to czuć się przez całe życie jak człowiek skazany na śmierć” – pisał o. Józef Wrzesiński.

Zgromadzenie Księży Orionistów oraz Fundacja Iskra Bożej Opatrzności dołączyły się do tegorocznego 40-godzinnego postu o chlebie i wodzie w intencji bezdomnych, który odbył się w dniach 4-6 kwietnia 2014r.
Bezdomni każdego dnia zmagają się z głodem – nie tylko fizycznym, lecz także duchowym. Brakuje im miłości i przyjaźni drugiego człowieka, tęsknią za czyjąś obecnością, troską, serdecznością. Za tym wszystkim, co stanowi naszą codzienność, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Udział w 40-godzinnym poście połączonym z modlitwą jest gestem naszej solidarności z ubogimi, potrzebującymi i bezdomnymi, również tymi którzy na co dzień przebywają w oriońskich ośrodkach w Łaźniewie, Czarnej i Henrykowie.