Solidarność z Orione

Zamieszczamy fragment listu, który otrzymaliśmy od Pana Piotra Dudy, który w imieniu NSZZ „Solidarność” przyjął propozycję patronatu honorowego nad filmem „Święty z marginesu”.
Historia św. Alojzego Orione, beatyfikowanego i kanonizowanego w czasie pontyfikatu umiłowanego przez „Solidarność” Jana Pawła II jest bardzo poruszająca. Założyciel Zgromadzenia zmarł w 1940 roku, a jego dzieło pozostaje nadal żywe, między innymi poprzez organizacje charytatywne działające do dzisiaj na całym śmiecie. Siła ducha, dzięki której św. Orione niósł pomoc potrzebującym, Jego bezinteresowność i niezwykła wręcz odwaga mogą być wspaniałym wzorem dla młodych ludzi, szczególnie w naszych czasach.
W preambule Statutu NSZZ „Solidarność” jest zapisane, że Związek opiera swoje działania „na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych”. Dlatego z dumą i radością przyjmuję tę propozycję.
Z wyrazami szacunku
Piotr Duda
Gdańsk, 10.02.2015