WARSZTATY Z WZORNICTWA KOMPUTEROWEGO

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności wychodzi naprzeciw potrzebom wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Dzięki pracowni wzornictwa komputerowego wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej mogą uczestniczyć nie tylko w zajęciach ceramiki artystycznej, ale również w warsztatach z wzornictwa komputerowego.

Zauważamy duże zainteresowanie technikami komputerowymi wykorzystującymi nowoczesne programy graficzne. Pełni kreatywności i wyobraźni uczniowie mogą swoje projekty wykorzystywać w nadrukach na koszulkach.

Składamy serdeczne podziękowania prowadzącemu zajęcia Grzegorzowi „Dzikiemu” Wacławowi.

Ze względu na wysokie koszty utrzymania pracowni (koszty eksploatacji maszyny i materiałów do nadruków) prosimy o wsparcie projektu.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta:  02 1600 1462 1834 4133 4000 0001

Z dopiskiem: pracownia wzornictwa komputerowego